Ogłoszenie o otwartym konkursie

Kategoria: Aktualności Dodane: 01.12.2022
Informacja - obrazek zastępczy

Wójt Gminy Gilowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gilowice w 2022 r. z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

W załączeniu:

  • ZARZĄDZENIE Nr 832/2022 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 listopada 2022r.
  • Ogłoszenie o konkursie
  • Wzór oferty