Wyznaczenie nowego odcinka szlaku turystycznego

Kategoria: Aktualności Dodane: 30.12.2022

Gmina Gilowice posiada wiele walorów przyrodniczych i kulturowych. Jest też gminą często odwiedzaną przez turystów, w szczególności na naszym terenie uprawiana jest turystyka piesza i pielgrzymkowa. Niestety przez teren gminy nie przebiegają żadne szlaki turystyczne.

Realizacja mikroprojektu pod tytułem: „Rychwałd zwiedzamy – Łyskę odkrywamy” w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, wraz z Partnerem ze Słowacji tj. Obec Zubrohlava, pozwoliła na wyznaczenie nowego odcinka transgranicznego szlaku turystycznego, który przebiega przez Gminę Gilowice, Gminę Świnna i Miasto Żywiec .

Długość nowego odcinka szlaku ~ 10,60 km.

Jest to szlak wewnętrzny-lokalny. Będziemy podejmować wspólne działania z PTTK mające na celu promocję nowego szlaku turystycznego.

W ramach mikroprojektu zostało opracowane logo/ symbol szlaku.

Logo nawiązuje do tradycji i korzeni gminy – jest to gil na tle Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej – Bazylika Mniejsza pw. św. Mikołaja

WÓJT

Gminy Gilowice