Punkt Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej znajduje się w Urzędzie Gminy Gilowice na II PIĘTRZE , POKÓJ Nr 8 i jest czynny od 7:00 do 15:00.

W Gminie Gilowice funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej, który został uruchomiony w ramach projektu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej.  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RPO WSL 2007 – 2013 Działanie 3.3 System Informacji Turystycznej.

Cały wkład finansowy do projektu wniósł Wnioskodawca – Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach. Gmina zapewnia sprawne  funkcjonowanie Punktu przez cały okres wdrażania projektu  oraz jest zobowiązana do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Realizacja projektu przyczynia się do realizacji zapisów Programu Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, a jego głównym celem jest: „Podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby korzystających z oferty turystycznej”.

W ramach realizacji niniejszego projektu wykonane zostały 2 komponenty tj: komponent analogowy  i komponent cyfrowy.

Gmina Gilowice odpowiada za koordynowanie, realizację projektu na obszarze działania, a także za wdrażanie, monitorowanie oraz raportowanie do ŚOT przebiegu wdrażania projektu, a także odpowiada za dystrybucję i redystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych (drukowanych oraz multimedialnych).