Program „Czyste Powietrze”

Kategoria: Aktualności Dodane: 07.10.2022

Punkt obsługi programu „Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy Gilowice funkcjonuje punkt obsługi rządowego programu „Czyste powietrze”, w którym można złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu oraz informacje na temat tego programu.

PUNKT CZYNNY:

wtorek w godz. 16.00 – 20.00 oraz w środę w godz. 08.00 – 14.00

Program ,,Czyste powietrze” oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom to kompetencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przed wizytą w Urzędzie Gminy należy umówić telefonicznie termin spotkania z pracownikiem urzędu (tel. 33 860 61 55, 508-862-399), zapoznać się z treścią programu, oraz posiadać informacje wraz z załącznikami do wniosku według poniższego wykazu:

 1. Dane wnioskodawcy numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Numer rachunku bankowego.
 3. Pełny numer księgi wieczystej, np. BB1Z/00000002/9.
 4. Numer ewidencyjny działki.
 5. Powierzchnia całkowita budynku (m2).
 6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m2).
 7. Rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.
 8. Dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, zgodnie z zasadami Programu „Czyste Powietrze”: numer PESEL, wysokość i rodzaj rocznego dochodu.
 9. Dokumenty (kopie) potwierdzające dochód, np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (np. PIT-37) poświadczone pieczęcią Urzędu Skarbowego lub wydruk razem z UPO.
 10. Załączniki takie jak ODO 1, dotyczące wszystkich osób wymienionych we wniosku, innych niż Wnioskodawca.
 11. W przypadku podawania danych wrażliwych – załącznik ODO 2 dotyczący osób, których dane wrażliwe zostały podane.
 12. Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m2).
 13. Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2).

Strona Programu Czyste Powietrze:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wfosigw.katowice.pl)

Dane statystyczne dotyczące Gminy Gilowice:

https://www.wfosigw.katowice.pl/informacje-dla-gmin.html