Herb Gminy

Naukę pomocniczą historii zajmującą się herbami nazywamy „heraldyką”. Nazwa ta pochodzi od słowa „herold”, określającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w średniowiecznych turniejach rycerskich. Najstarszymi bowiem herbami były umieszczane na tarczach znaki, dzięki którym rozpoznawano rycerzy i rody rycerskie. Po nich dopiero wykształciły się herby miejskie, których geneza jest bardzo podobna – z jednej strony wynikała z wojskowych obowiązków miejskiej społeczności, z drugiej z potrzeby posiadania własnego, unikalnego znaku rozpoznawczego. Na polu bitwy te miejskie wspólnoty gromadziły się pod chorągwią, na której widniał właśnie ten znak. Dzisiejsze herby samorządowe mają niewiele wspólnego z militarnym znaczeniem herbów średniowiecznych, lecz wciąż wynikają z zapotrzebowania na posiadanie znaku, z którym utożsamiać może się pewna wspólnota. Z tego też powodu ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku upoważniła gminy miejskie i wiejskie do używania herbów. Działając na podstawie ustawy Rada Gminy Gilowice postanowiła (Uchwała Nr XXX/174/98) w dniu 6 czerwca 1998 roku nadać gminie Gilowice herb.

Herb gminy Gilowice

Nauka heraldyczna opisując herby używa specyficznego języka, nazywanego „blazonowaniem” (od francuskiego „blason” – herb). Formuła opisu pozostaje niemal niezmienna od setek lat, co czyni z blazonowania język nieco archaiczny. Podobny prawidłom heraldyki (bliższy współczesnemu językowi) opis herbu Gminy Gilowice zamieszczony został w załączniku do wyżej wspomnianej uchwały:

„Herb Gminy Gilowice składa się z następujących elementów: na niebieskim tle trzy otwarte korony o trzech widocznych sterczynach symbolizują wieś Gilowice, które umieszczone były w pieczęci, której używano w latach 1908—1926 jako Urząd Gminy Gilowice. Krzyż i drzewo symbolizują wieś Rychwałd, gdzie również symbole te znajdowały się w pieczęci okrągłej, używanej w latach 1908—1926 jako Urząd Gminy Rychwałd”.