Koła Gospodyń Wiejskich

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GILOWICACH

Szczegóły pod linkiem:

https://gilowice.naszgok.pl/organizacje-pozarzadowe-stowarzyszenia/kolo-gospodyn-wiejskich-gilowice

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RYCHWAŁDZIE

Szczegóły pod linkiem:

https://gilowice.naszgok.pl/organizacje-pozarzadowe-stowarzyszenia/kolo-gospodyn-wiejskich-rychwald

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „KŁOS”

Szczegóły pod linkiem:

https://gilowice.naszgok.pl/organizacje-pozarzadowe-stowarzyszenia/kolo-gospodyn-wiejskich-klos-z-gilowic