Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stworzył urządzenie informatyczne – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) od 1 lipca 2021 r. został wdrożony program umożliwiający złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Na podstawie tej ustawy każdy właściciel oraz zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do przekazania deklaracji inwentaryzacyjnej do CEEB w terminie przewidzianym ww. ustawie, tj. 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących t.j. do końca czerwca 2022r., w przypadku nowo powstałych obiektów w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Ponadto program jest tak opracowany, że pomaga w prawidłowym wypełnieniu deklaracji i w razie błędów czy też braku zaznaczenia odpowiedniego pola informuje o błędnym wypełnieniu formularza. Do systemu można zalogować się przez Profil Zaufany lub przez e-dowód(dowód osobisty z warstwą elektroniczną), 
  • w formie papierowej, wysyłając list na adres Urzędu Gminy
    Gilowice (wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow),
  • osobiście w Urzędzie Gminy Gilowice.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.