Historia

Forma prawna – Stowarzyszenie sportowe.
19.11.1998r. – rejestracja w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej nr A-261
22.03.1999r. – wpis do rejestru w Starostwie Żywieckim nr 23/99;
15.02.1999r. – rejestracja w KSS RP w Warszawie nr ew. 91

PKS „Olimpijczyk” Gilowice zrzeszony jest w Śląskim Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Katowicach, w Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym RP w Warszawie, Polskim Związku Narciarskim w Krakowie [ licencja nr 0024/07].
Działalność statutową realizuje poprzez następujące programy:

  • sport dzieci i młodzieży
  • sport osób niepełnosprawnych
  • narciarstwo klasyczne
  • turystyka krajoznawcza i pielgrzymkowa