Referaty urzędu

KONTAKT – REFERATY URZĘDU GMINY GILOWICE

Wójt Gminy Gilowice
Krzysztof Okrzesik
II piętro, pok. nr 15
tel.33 860 61 52

Sekretarz Gminy Gilowice
Sylwia Góra
II piętro, pok. nr 13
tel. 33 860 61 53

Skarbnik Gminy Gilowice
Wioletta Tomaszek
III piętro, pok. nr 21
tel. 33 860 61 57

Z-ca Skarbnika
Agnieszka Gąsiorek
III piętro, pok. nr 22
tel. 33 860 61 56

Ewidencja ludności/USC
Anna Jędrzejczyk
II piętro, pok. nr 11
tel. 33 860 61 54

Sekretariat
Sabina Pichórz
II piętro, pok. nr 14
tel. 33 860 61 51

Kasa
Klaudia Satława
II piętro, pok. nr 16
tel. 33 860 61 59

OC/ ZK/ CEIDG/
obsługa Rady Gminy
Sylwia Dobosz
II piętro, pok. nr 9
tel. 33 860 61 55

Fundusze unijne/
promocja

Agnieszka Cygoń
II piętro, pok. nr 7
tel. 33 860 61 64

Planowanie
przestrzenne

Żaneta Kozak
III piętro, pok. nr 17
tel. 33 860 61 61

Wymiar podatków/
Księgowość podatkowa
Edyta Łukańko/ Renata Bąk
II piętro, pok. nr 16
tel. 33 860 61 59

Księgowość budżetowa
Agnieszka Luber/
Anna Hernas / Wioletta Kastelik
III piętro, pok. nr 22
tel. 33 860 61 56

Ochrona środowiska/
rolnictwo

Bernadeta Firlej
III piętro, pok. nr 27
tel. 33 860 61 65

Gospodarka odpadami
Lucyna Tomaszek
III piętro, pok. nr 26
tel. 33 860 61 66

Zamówienia publiczne
Marcin Salachna
III piętro, pok. nr 20
tel. 33 860 61 63

Płace
Jadwiga Górny
III piętro, pok. nr 23
tel. 33 860 61 58

Gminna Biblioteka Publiczna
Izabela Pyclik
I piętro, pok. nr 1
tel. 605 171 303

Gminny Ośrodek Kultury
Gabriela Kolonko
I piętro, pok. nr 6
tel. 33 8653 015

Zakład Usług Komunalnych
Piotr Ormaniec
I piętro, pok. nr 4
tel. 33 8653 020 wew. 50