Harmonogram zajęć stałych

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GILOWICACH 2022/2023

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian miejsca i czasu zaplanowanych zajęć.