Kierownictwo Urzędu

Wójt: Krzysztof Okrzesik
tel. 33 8653020 wew. 52

Strony przyjmowane są w dniach:
od poniedziałku do piątku,
godz. 7.00 – 8.00

W sprawie skarg i wniosków:
w każdą środę,
godz. 14.00 – 15.00

Sekretarz: Sylwia Góra
tel. 33 8653020 wew. 53

Skarbnik: Wioletta Tomaszek
tel. 33 8653020 wew. 57

Przewodniczący Rady: Mirosław Pyclik