Rada gminy i radni

Przewodniczący Rady Gminy: Mirosław Pyclik
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy: Krzysztof Hubka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jerzy Harędziński
Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji:
Justyna Szypke
Przewodniczący Komisji
Polityki Gospodarczej i Budżetu:
Andrzej Gąsiorek
Przewodniczący Komisji

Polityki Społecznej i Ekologii:

Monika Gibas
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
:
Andrzej Ryżka
 Radni: Włodzimierz Gąsiorek
Sylwester Pasko
Marek Wnętrzak
Małgorzata Kamecka
Piotr Harędziński
Franciszek Sroka
Renata Kurzyniec
Stanisław Kastelik