Budowa miejsca odpoczynku dla mieszkańców i turystów uzupełniającego transgraniczny szlak turystyczny

Kategoria: Aktualności Dodane: 30.12.2022

Realizacja mikroprojektu przyniosła wymierne korzyści dla mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego , turystów i społeczności lokalnej. W ramach zadania Gmina Gilowice wykonała inwestycję, w której powstało miejsce odpoczynku i edukacji – wiata turystyczna „Rychwałdzka Strzecha”, która została wyposażona w ławki, stoły, tablice edukacyjne i palenisko. Nowa infrastruktura uzupełnia i wzbogaca nowy transgraniczny szlak. Dzięki inwestycji turyści i mieszkańcy w trakcie wycieczek i spacerów mogą pozyskać przydatne informacje o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym pogranicza i odkrywać to dziedzictwo na nowo. Gmina stworzyła ogromne możliwości do uprawiania turystyki i odkrywania na nowo dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, a także wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa turystów i ich komfort (np. schronienie pod wiatą przed słońcem i deszczem, czy możliwość skorzystania z paleniska w celu przygotowania posiłku). Inwestycja zwiększa potencjał regionu i wpływa pozytywnie na zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.

Zapraszam na nowe szlaki turystyczne oraz do odpoczynku i integracji na terenie nowej WIATY TURYSTYCZNEJ „RYCHWAłDZKA STRZECHA ” – do Rychwałdu na ul. Partyzantów.

WÓJT

Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik