Sanktuarium Maryjne w Rychwałdzie

Podążając śladem sanktuariów kultu maryjnego należy odwiedzić kościół Franciszkanów p.w. św. Mikołaja, pochodzący z XVIII w. Pierwotnie na jego miejscu stał kościół drewniany wzniesiony w 1554r. przez Krzysztofa Komorowskiego – dziedzica rychwałdzkiego, przeniesiony później do Gilowic. W roku 1644 Katarzyna z Komorowskich – Grudzińska – pani na Ślemieniu ofiarowała kościołowi parafialnemu w Rychwałdzie obraz Matki Bożej, przywieziony z Wielkopolski przez jej męża Samuela Grudzińskiego, który zasłynął licznymi łaskami i cudami. Cudowny obraz przeniesiono do nowego kościoła. W 1946 roku parafię przejęli OO Franciszkanie, którzy w 1994 roku rozpoczęli tutaj budowę swego klasztoru. Obecnie dostojna murowana budowla z dwoma wieżami w stylu barokowym położona jest na wysokości 458 m n.p.m. W jej wnętrzu znajduje się Kaplica Biczowania Pana Jezusa oraz Kaplica Matki Bożej Fatimskiej. Na kartach historii obecny kościół zapisał się jako dawna wartownia, w której straż świątynna przesłuchiwała odpustowych złodziei. Obecnie malowidła ścienne, obrazy (w tym cudowny obraz Matki Boskiej Rychwałdzkiej) i figury świętych wprowadzają w zadumę i modlitewne skupienie. Duże zasługi w dziele budowy ma O. Grzegorz Sroka, który swoje oszczędności pochodzące z leczenia ziołami przeznaczył na budowę obiektów klasztornych.

Od XVII wieku licząc, Sanktuarium Maryjne w Rychwałdzie jest miejscem licznych pielgrzymek z Żywiecczyzny, a także innych stron naszego kraju oraz ze Słowacji.
Wielu pielgrzymów korzysta z pomocy słynnego zielarza – Ojca Grzegorz Sroki, a zdrowotną atrakcją są nowo utworzone groty solne (g. słoneczna i g. błękitna) i tężnie Ojca Grzegorza.