Aplikacja „Mobilne Questy” dla naszych Gmin

Żywiecka Fundacja Rozwoju zrealizowała Mały Projekt, w ramach którego
wypracowane w każdej gminie, rok temu questy:
– w gminie Ślemień quest „Jak to w państwie ślemeńskim bywało”,
– w Świnnej  „Spacerem po zboczach Łyski”,
– w gminie Łękawica „W drodze do zamczyska” ,
– w gminie Gilowice quest „W sercu Rychwałdu” , turyści i mieszkańcy będą mogli teraz pobrać bezpośrednio na swoje smartfony (wcześniej musieli otrzymać wydrukowaną ulotkę).

Więcej inf. na stronie:
http://zfr.beskidy.org.pl/projekty/aplikacje/mobilne-questy/