Próby

Próba zespołu:

Miejsce: Sala GOK Gilowice lub mała salka UG ( I piętro)

Termin: wtorek
Godzina: