Nazwa projektu:

Kategoria: INWESTYCJE 2014 - 2020 Dodane: 31.10.2023

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO – ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO – ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH

Gmina Gilowice zrealizowała projekt pn.: Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”. objęty dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla podziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie projektu: 2020-05-04

Zakończenie projektu: 2023-10-31

Zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy projektu obejmował termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Gilowicach, zlokalizowanego przy ulicy Siedlakówka 37, stanowiącego własność Gminy Gilowice, w szczególności poprzez:

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych poddasza,

– ocieplenie ścian przy gruncie,

– ocieplenie stropu,

– wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowotaiczna, instalacja solarna),

– modernizację systemu grzewczego i wymianę starych kotłów na paliwo stałe, na nowe źródło ciepła zasilane gazem,

– wykonanie niezbędnych prac zewnętrznych.

Celem projektu jest: ograniczenie ilości szkodliwych związków i substancji zanieczyszczających środowisko naturalne, w związku z energetycznym zaopatrywaniem budynków, składających się na infrastrukturę edukacyjną Gminy Gilowice.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita: 6 672 021,49 zł

Koszty kwalifikowane: 5 488 704,01 zł

Dofinansowanie UE: 4 665 398,42 zł