Gmina Gilowice przystąpiła do realizacji kampanii edukacyjno – promocyjno – informacyjnej pt. „GMINA GILOWICE CHRONI BIORÓŻNORODNOŚĆ” dla projektu Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

Kategoria: INWESTYCJE 2014 - 2020 Dodane: 23.06.2020

ZAPROSZENIE

Gmina Gilowice przystąpiła do realizacji kampanii edukacyjno – promocyjno – informacyjnej,

która jest skierowana do mieszkańców Gminy Gilowice

pt. „GMINA GILOWICE CHRONI BIORÓŻNORODNOŚĆ”

Kampania prowadzona jest dla projektu:

Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Kluczowym zadaniem realizowanego projektu jest troska o zachowanie bioróżnorodności.

Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany.

Nie znamy dokładnej liczby gatunków występujących na Ziemi. Według naukowców obecnie żyje ich ok. 8,7 (±1,3) mln. Niestety wiele z nich wymiera, zanim jeszcze zostaną odkryte, a wyginięcie każdego z nich jest stratą nieodwracalną! Utrata różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi.

Na terenie Gminy Gilowice również są tereny cenne przyrodniczo. Rezultatem projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” będzie zjawisko skanalizowania ruchu turystycznego i skierowanie tego ruchu w miejsca gdzie w minimalnym stopniu interferuje on ze środowiskiem naturalnym.

Projekt to przedsięwzięcie kompleksowe łączące w sobie 3 typy projektów tj.: działania związane z poprawa i odtwarzaniem stanu siedlisk,, działania związane ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych oraz komponent inwestycyjny- zapewniający skanalizowanie ruchu turystycznego oraz uporządkowanie ruchu mieszkańców regionu po przedmiotowym obszarze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ankiecie w ramach kampanii edukacyjno – promocyjno – informacyjnej, która jest skierowana do mieszkańców Gminy Gilowice.

Ankieta dostępna jest do dnia 30 czerwca 2020 r. jako aktywny formularz pod linkiem:

https://forms.gle/MyJenwSJytqb4P4m9

oraz jako wersja edytowalna, którą należy odesłać na adres:

– mail: uggilowice@gilowice.pl

lub dostarczyć w wersji papierowej

do siedziby Gminy Gilowice ( 34 – 322 Gilowice , ul. Krakowska 40

Zapraszam,

WÓJT Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik

http://www.archiwum.gilowice.pl/zdjecia/ak/zal/ankieta-kampania-final-finalow_202006301120.doc