Informacja o płatnościach

Informacja o płatnościach
za odpady komunalne
na 2022 rok

Urząd Gminy Gilowice informuje, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązujące od 01 stycznia 2022r. są następujące:
– 29 zł od mieszkańca miesięcznie – jeżeli oddawane są BIO odpady z nieruchomości
– 26 zł od mieszkańca miesięcznie – jeżeli BIO odpady są zagospodarowywane we własnym
zakresie w przydomowym kompostowniku

Terminy płatności:
I kwartał do 31.03.2022r.
II kwartał do 30.06.2022r.
III kwartał do 30.09.2022r.
IV kwartał do 31.12.2022r.

Opłata ryczałtowa roczna dla właścicieli nieruchomości letniskowych i rekreacyjnych:
– 191 zł na rok 2022 – termin płatności do 31.12.2022r.
Opłaty można uiszczać:
– przelewem na indywidualny nr rachunku bankowego przypisany do nieruchomości (taki jak
wskazany w zawiadomieniu w roku poprzednim)
– przelewem na nr rachunku bankowego BS Gilowice nr 45 8141 0008 0000 0101 2000 0450
– w kasie Urzędu Gminy Gilowice ul. Krakowska 40 (gotówka, karta),
– za pomocą blankietów dostępnych w UG Gilowice ul. Krakowska 40, III piętro pok. 26 –
blankiety będą wydawane indywidualnie po osobistym wstawiennictwie.

Uwaga. Nie będą wysyłane nowe zawiadomienia o zmianie stawki ponieważ stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od nowego roku nie uległy zmianie.