Znamy wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych! W tej edycji trafi 176 459 050,00 zł do Powiatu żywieckiego.

Kategoria: Aktualności Dodane: 10.10.2023

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki. Takie inwestycje są możliwe dzięki m.in. uszczelnieniu systemu podatkowego. Program wspiera zrównoważony rozwój całej Polski. Nowe inwestycje poprawiają komfort życia mieszkańców. Dzięki nim osoby z naszego regionu mogą podróżować szybciej i bezpieczniej nowymi drogami. Dzieci uprawiają sport na nowoczesnych boiskach sportowych lub uczą się w wyremontowanych salach lekcyjnych.

POWIAT ŻYWIECKI

1. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu – Przystosowanie III piętra Szpitala Powiatowego do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap II – 10 000 000 zł

2. Starostwo Powiatowe w Żywcu – Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap I – 15 000 000 zł

3. Starostwo Powiatowe w Żywcu – Poprawa infrastruktury mostowo – drogowej w Powiecie Żywieckim – 8 000 000 zł

4. Żywiec – Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III – 5 000 000 zł

5. Żywiec – Zapewnienie nowoczesnych i bezpiecznych warunków transportu w Mieście Żywiec – 13 000 000 zł

6. Żywiec – Poprawa infrastruktury drogowej w Żywcu poprzez modernizację ul. Wiśniowej oraz ul. Władysława Reymonta – 2 000 000 zł

7. Gmina Czernichów – Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czernichów – 2 640 000 zł

8. Gmina Czernichów – Zagospodarowanie terenu przy ul. Turystycznej w Czernichowie na cele turystyczno-sportowe – 360 000 zł

9. Gmina Czernichów – Modernizacja budynku gminnego przy ul. ks. prał. J. Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim – 4 999 500 zł

10. Gmina Gilowice – Przebudowa dróg i poprawa infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie Gminy Gilowice – 5 000 000 zł

11. Gmina Gilowice – Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd – 1 000 000 zł

12. Gmina Gilowice – Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice – 2 000 000 zł

13. Gmina Jeleśnia – Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia – 1 900 000 zł

14. Gmina Jeleśnia – Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia – 6 715 000 zł

15. Gmina Koszarawa – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa – 7 980 000 zł

16. Gmina Lipowa – Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Lipowa, w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Mroźnej – 1 999 750 zł

17. Gmina Lipowa – Przebudowa i remont dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Lipowa – 5 985 000 zł

18. Gmina Łękawica – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I – 7 000 000 zł

19. Gmina Łodygowice – Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Morgi w Łodygowicach – 7 989 300 zł

20. Gmina Milówka – Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka – 6 800 000 zł

21. Gmina Milówka – Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny – 2 000 000 zł

22. Gmina Radziechowy-Wieprz – Przebudowa dróg w ramach zadania Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy – Wieprz – 4 110 500 zł

23. Gmina Radziechowy-Wieprz – Przebudowa dróg w ramach zadania Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy – 2 289 500 zł

24. Gmina Radziechowy-Wieprz – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyna w Gminie Radziechowy-Wieprz – 3 etap – 2 000 000 zł

25. Gmina Rajcza – Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej wraz z wykorzystaniem OZE do modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w gminie Rajcza – 8 000 000 zł

26. Gmina Rajcza – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza – 8 000 000 zł

27. Gmina Ślemień – Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień – 5 940 000 zł

28. Gmina Ślemień – Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień – 1 995 000 zł

29. Gmina Ślemień – Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem – 1 975 500 zł

30. Gmina Świnna – Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna – 1 995 000 zł

31. Gmina Świnna – Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna – 5 490 000 zł

32. Gmina Świnna – Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna – 1 330 000 zł

33. Gmina Ujsoły – Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły 5 985 000 zł

34. Gmina Ujsoły – Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły – 1 980 000 zł

35. Gmina Węgierska Górka – Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego – 8 000 000 zł