ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GILOWICE

Kategoria: Aktualności Dodane: 02.07.2024

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 7 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Gilowice.

Tematami zebrania będą:

  1. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej w głosowaniu tajnym.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.
  3. Sprawy bieżące i dyskusja.

Andrzej Drobisz – Sołtys