Zarządzenie 690/2022

Kategoria: Aktualności Dodane: 27.05.2022

Zarządzenie 690/2022 Wójta Gminy Gilowice z dnia 20 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gilowice w 2022r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy.