ZAPROSZENIE

Kategoria: Aktualności Dodane: 18.03.2022
Informacja - obrazek zastępczy

WÓJT GMINY GILOWICE ZAPRASZA DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GILOWICE Z ORANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PYBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK.

W załączeniu:

  1. Zaproszenie do konsultacji
  2. Projekt Uchwały wraz z program współpracy
  3. Formularz zgłaszania uwag
  4. Zarządzenie Wójta Gminy Gilowice.