ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI DROGOWEJ W GMINIE GILOWICE

Kategoria: Aktualności Dodane: 29.03.2023

Szanowni mieszkańcy!

Działając w imieniu Gminy Gilowice uprzejmie informuję, iż zostało rzeczowo zakończone zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice- Ślemień – Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2 + 932 do 3 + 930, w km od 6 + 865 do 8 + 060 wraz z budową chodnika”

w wyniku którego:

powstały 2 odcinki chodnika dla pieszych:

ODCINEK 1 w km od 2 + 932 do 3 + 930 o długości 998 mb

ODCINEK 2 w km od 6 + 865 do 8 + 060 o długości 1 195 mb

została wybudowana kanalizacja deszczowa

została przebudowana droga powiatowa

Wartość robót budowlanych wyniosła: 5 437 362,55 PLN

Zadanie finansowane z następujących źródeł:

43,20%tj. wartość2 350 000,00 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane przez Gminę Gilowice

28,40%tj. wartość1 543 681,27 – środki Powiatu Żywieckiego

28,40%tj. wartość1 543 681,28 – środki Gminy Gilowice

Dzięki realizacji w/w inwestycji zostało poprawione bezpieczeństwo w komunikacji drogowej oraz pieszych i uporządkowano odprowadzenie wód deszczowych na drodze powiatowej 1413 S na terenie Gminy Gilowice.

WÓJT

Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik