Wyniki z 30. Jubileuszowego Konkursu na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

Kategoria: Aktualności Dodane: 06.04.2023

          Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu, którzy pomimo niesprzyjającej pogody, tak licznie  współtworzyli z nami wspólnie to niedzielne wydarzenie.

Dziękujemy członkom Zespołu Regionalnego Dolanie za udział w warsztatach, konkursie oraz reprezentację w strojach regionalnych podczas Niedzieli Palmowej. Szczególne słowa uznania dla uczestników warsztatów wielkanocnych: mieszkańcom Gilowic, Rychwałdu i okolic, uczniom, nauczycielom i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Gilowicach, seniorom, sołtysowi wsi Gilowice, a także Starostwu Powiatowemu w Żywcu. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które okazały wielkie wsparcie przy gromadzeniu materiałów na warsztaty  w Gminnym Ośrodku Kultury.

             Wymiar uroczystości był na tyle istotny, że swym udziałem zaszczycili nas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pan Grzegorz Puda, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Baczyński.

        Uroczyste podsumowanie 30. Konkursu na Palmy Wielkanocne, wraz z wręczeniem nagród i dyplomów laureatom, odbędzie się 14 maja br., po mszy św. rozpoczynającej się o godz. 11.00, w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach.

Organizatorzy

PROTOKÓŁ 30. KONKURSU NA PALMY WIELKANOCNE

Konkurs odbył się 2 kwietnia 2023 roku w Gilowicach.

Organizatorzy Konkursu:

– Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej,

– Gmina Gilowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach,

– Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach.

Komisja w składzie:

– Kazimiera Koim – folklorystka, przewodnicząca Komisji,

– Wanda Hajok – kierowniczka Zespołów Regionalnych działających przy GOK w Gilowicach, – Teresa Kurzyk – etnografka, dyrektorka Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu,

– Agnieszka Chrudzimska – sekretarz Komisji, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

wybrała 92 palmy do oceny konkursowej, spośród przyniesionych przez mieszkańców gminy Gilowice,
a także gości spoza gminy, do poświęcenia podczas uroczystości Niedzieli Palmowej.

Komisja podzieliła palmy na cztery kategorie:

– palmy małe, prezentowane przez dzieci do lat 7

– palmy drzewkowe (rozłożyste)

– palmy wysokie (kawalerskie)

– palmy bukietowe (babskie)

W kategorii palm małych, prezentowanych przez dzieci do lat 7, przyznano:

17 równorzędnych specjalnych wyróżnień, które otrzymali:

– Jakub Wnętrzak       

– Zofia Płaza              

– Julia i Igor Kania      

– Marcelina Bąk         

– Michał Jodłowiec    

– Jakub Cwajna          

– Wojciech i Antoni Stankiewicz       

– Michał Kąkol           

– Mikołaj Wojciuch    

– Aleksandra Krzak     

– Emilia i Szymon Kastelik     

– Błażej Ścieszka        

– Loiacono Mattia      

– Klaudia Nowak        

– Tomasz i Dominik Gąsiorek                        

– Zofia Gibas (ZR Dolanie)    

– Piotr Jodłowiec        

W kategorii palm drzewkowych (rozłożystych) przyznano:

 9 równorzędnych pierwszych miejsc, które otrzymali:

– Klara Łoboda           

– Zuzanna Fluder        

– Milena Wojciuch     

– Dominika Górny           

– Agata Łoboda            

– Julia Boboń (ZR Dolanie)    

– Zofia Cwajna (ZR Dolanie) 

– Marcelina Pierniak              

– Wiktoria Turbańska (ZR Dolanie)   

2 równorzędne drugie miejsca, które otrzymali:

– Julia Małysiak         

– Emilia Dunat (ZR Dolanie)  

3 równorzędne trzecie miejsca, które otrzymali:

– Weronika Ślusarczyk i Anna Jaroszek         

– Liliana Jędrysek       

– Krzysztof, Milena, Wiktoria Barcik     

2 równorzędne wyróżnienia, które otrzymały:

– Ewa Gąsiorek    

– Zuzanna Kudzia       

W kategorii palm wysokich (kawalerskich) przyznano:

15 równorzędnych pierwszych nagród, które otrzymali:

– Aleksandra i Jakub Pyclik    

– Łukasz i Filip Wnętrzak       

– Oskar Borkowski                 

– Weronika Ścieszka  

– Zuzanna i Mikołaj Kolonko             

– Marcin Pożoga i Zygmunt Ormaniec (ZR Dolanie)            

– Tomasz i Stanisław Pietraszko       

– Julia Kastelik           

– Jakub Górny i Nikodem Wątroba    

– Maciej Pasko           

– Maria i Renata Kurzyniec    

– Wiktor Cebrat          

– Renata i Czesław Chrobok (ZR Dolanie)    

– Jacek Wąsek (ZR Dolanie)              

– Aleksander Gęga                

10 równorzędnych drugich miejsc, które otrzymali:

– Paweł i Karol Bochnak        

– Anna Gąsiorek                    

– Dawid i Filip Putyra             

– Antoni Wnętrzak                 

– Bronisław i Krystian Mieszczak      

– Emilia Omyła           

– Mikołaj Kąkol          

– Błażej Drobisz         

– Eliza Drobisz            

– Aleksandra Duś       

3 równorzędne trzecie miejsca, które otrzymali:

– Emilia Gęga i Aleksandra Kastelik 

– Antonina Bryś          

– Natalia Okrzesik      

18 równorzędne wyróżnienia, które otrzymali:

– Stowarzyszenie „Klub Seniora w Gilowicach”        

– Karolina Jodłowiec  

– Radosław Stokłosa              

– Małgorzata i Andrzej Walaszek      

– Karol Pierniak

– Paulina Kastelik                  

– Helena i Gniewko Reroń     

– Martyna Krzak         

– Hanna Marszałek    

– Zuzanna i Piotr Stańczyk                 

– Nikola Ślusarczyk i Jan Jaroszek     

– Andrzej Turbański               

– Dawid Pasko           

– Natalia Wnętrzak i Lena Bąk          

– Kamil Nowak           

– Jagoda Kurnik          

– Szymon Marszałek              

– Zofia Cwajna           

W kategorii palm bukietowych (babskich) przyznano:

13 równorzędnych wyróżnień, które otrzymują:

– Lucyna Szwed (ZR Dolanie)

– Beata Ormaniec (ZR Dolanie)

– Dorota Szymczak (ZR Dolanie)

– Justyna Mieszczak-Boboń (ZR Dolanie)     

– Romana Cebrat (ZR Dolanie)

– Klaudia Marszałek (ZR Dolanie)

– Halina Kantyka (ZR Dolanie)

– Iwona Wnętrzak (ZR Dolanie)

– Renata Chrobok (ZR Dolanie)

– Katarzyna Wąsek (ZR Dolanie)

– Katarzyna Kastelik-Gibas (ZR Dolanie)

– Jadwiga Gąsiorek (ZR Dolanie)

– Julia Mikociak                     

Fundatorami nagród są:

– Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

– Gmina Gilowice

– Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach

– Starostwo Powiatowe w Żywcu

– Sekretarz Stanu Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej – pan Stanisław Szwed

– Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – pana Stanisław Baczyński

– Sołtys wsi Gilowice- pan Andrzej Drobisz

 Uwagi Komisji:

Jury składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy Gilowice oraz okolic, którzy przygotowali tradycyjne palmy do konkursu. Dostrzega wysoki poziom tegorocznej edycji. Docenia również zgodne z lokalną tradycją wykonanie palm.

Komisja uprasza o większą dbałość w wykonaniu – zwłaszcza palm wysokich. Warstwy roślin zimo-zielonych powinny być przymocowane do trzonu tak, aby tworzyły zwartą konstrukcję. Jury prosi także
o niestosowanie koloru fioletowego w zdobieniach palm (bibułkowe kwiaty i wstążki).

  Jury:

 Kazimiera Koim

Wanda Hajok

Teresa Kurzyk

 Agnieszka Chrudzimska

Photo by: Szymon Karpiński/ROK (www.rok.bielsko.pl)

Pełna galeria zdjęć pod linkiem

https://gilowice.naszgok.pl/n,wyniki-z-30-jubileuszowego-konkursu-na-tradycyjna-palme-wielkanocna