WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY GILOWICE W 2023 ROKU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST.3 W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 4 PKT. 1-32 USTAWY

Kategoria: Aktualności Dodane: 16.05.2023