UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP GILOWICE

Kategoria: Aktualności Dodane: 06.12.2023

W czwartek 30 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu dla OSP w Gilowicach, na zakup którego udało się pozyskać środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiony został rozpieracz ramieniowy dla jednostki OSP Gilowice.

Całkowita wartość zadania – 35 100,00 zł

Dotacja celowa Funduszu Sprawiedliwości – 34 650,00 zł

Środki Własne Gminy Gilowice – 450,00 zł.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstw i zdarzeń będących bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków. Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona zostanie jakość w doposażeniu jednostki oraz zwiększy się zdolność do działań ratowniczych.