Szkolenie pszczelarzy

Kategoria: Aktualności Dodane: 24.02.2022

Śląski Oddział Regionalny ARiMR organizuje spotkanie informacyjne dla pszczelarzy dotyczące możliwości  pozyskiwania wybranych form wsparcia udzielanego przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa oraz zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie w dniu 03.03.2022r. o godz. 11:00 podczas którego omówimy:

– Pomoc dla pszczelarzy – Programy pomocy krajowej –  pszczoły – pomoc do przezimowanych rodzin  pszczelich – Śląski Oddział Regionalny ARiMR

– Restrukturyzacja małych gospodarstw – Śląski Oddział Regionalny ARiMR

– Kredyty preferencyjne – Śląski Oddział Regionalny ARiMR

– Doświadczenia płynące z realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa od 2004 roku do 2022 roku – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podanie adresu email ze wskazaniem powiatu z którego Państwo pochodzą celem otrzymania zaproszenia z linkiem do udziału w spotkaniu.

Powyższe informacje proszę przesłać na jeden z poniższych adresów e-mail do dnia 28.02.2022r.

Aneta.Kolodziejska@arimr.gov.pl

pawel.glinski@arimr.gov.pl

Zaproszenie zostanie wysłane 1 dzień przed spotkaniem, które odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Instrukcja do uruchomienia programu zostanie przesłana w linku z zaproszeniem.

W przypadku dużego zainteresowania spotkaniem zostaną zorganizowane dwie oddzielne sesje, w różnych terminach.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.) informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/polityka-przetwarzania-danych-osobowych .