Punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze

Kategoria: Aktualności Dodane: 07.09.2021

Od 8 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Gilowice uruchomiony zostanie PUNKT KONSULTACYJNY RZĄDOWEGO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE. Punkt konsultacyjny będzie czynny w środy i czwartki od godziny 10:00 do 15:00 (biuro na parterze Urzędu Gminy Gilowice).

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu 508862399.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/