PROJEKT GRANTOWY „CYFROWA GMINA”

Kategoria: Aktualności Dodane: 17.08.2023

Gmina Gilowice otrzymała środki z projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wysokość przyznanego grantu: 183 660,00 zł

Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Gilowice wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Dzięki tym środkom do urzędu trafił sprzęt informatyczny (20 stacji roboczych) wraz z niezbędnym oprogramowaniem służącym do obsługi procesów biurowych związanych ze strefą świadczenia usług publicznych na rzecz wspólnoty lokalnej i innych interesariuszy. W ramach tych środków wykonana została również diagnoza cyber bezpieczeństwa oraz zakupione zostały urządzenia sieciowe, co pozwoliło na podniesienie poziomu cyber bezpieczeństwa Urzędu Gminy Gilowice. Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie dla 20 pracowników (Urzędników) w zakresie cyber bezpieczeństwa.

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie REACT-EU.

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.