Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Kategoria: Aktualności Dodane: 31.05.2022

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Działania programu

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I – zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług
wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.:

  • wsparcie społeczne,
  • ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • wsparcie psychologiczne,
  • wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Gilowice otrzymała:

wartość dofinansowania: 11 370,00

całkowita wartość: 11 370,00 

W dniu 30 maja 2022 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Gilowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Zapraszamy osoby do zgłaszania potrzeby wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach w godzinach pracy na telefon: 338653556.