Program „Korpus Wsparcia Seniorów” rok 2023

Kategoria: Aktualności Dodane: 29.06.2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” rok 2023

Gmina Gilowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.

Rada Gminy Gilowice w dniu 23 marca 2023r. podjęła uchwałę nr LVII/380/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego, umożliwiającego wdrażanie dodatkowych działań na rzecz osób starszych. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilowicach przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 grudnia 2023r.

Program stanowi kontynuację programu realizowanego na terenie gminy Gilowice w 2022r.

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest skierowany do mieszkańców w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia, czy bezradność mają problemy z samodzielnym zaspokajaniem podstawowych potrzeb.

Celem Programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest realizowany w dwóch modułach:

Moduł I – polega na zapewnieniu wsparcia społecznego przez wolontariuszy, poprzez m.in. robienie zakupów (głównie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i leków), ułatwianie dostępu do opieki medycznej (pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, transport do lekarza, badania), wsparcie w załatwianiu prostych spraw urzędowych i w miarę możliwości wolontariuszy – towarzyszenie podczas spacerów.

Moduł II – to tzw. „opieka na odległość”. Potrzebujący seniorzy zostaną wyposażeni w opaskę bezpieczeństwa, połączoną z usługą operatora. W przypadku nagłej, trudnej sytuacji lub zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego na opasce, umożliwi połączenie z dyspozytorem i udzielenie szybkiej pomocy.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Gilowice uzyskała kwotę:

wartość dofinansowania: 5 486,40

całkowita wartość: 6 858.00 zł 

Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, ogólnopolskiej infolinii lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach w godzinach pracy jednostki telefon: 338653556.

Pracownik socjalny udzieli wszelkich informacji pozwalających na uzyskanie wymaganego wsparcia.