Polski Czerwony Krzyż – pomoc Ukrainie

Kategoria: Aktualności Dodane: 01.03.2022
infografika ważne

Polski Czerwony Krzyż, uruchomił zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”, bądź wpłacać w Biurze PCK Żywiec ul. Dworcowa 15. W każdą środę i piątek od 8.00 do 13.30, w soboty od 9.00 do 13.00. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.