Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego – informacja

Kategoria: Aktualności Dodane: 16.05.2024

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego informuje o rozpoczęciu naboru Formularzy pomysłów biznesowych w ramach wsparcia na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych (60+))

Nabór dokumentów prowadzony jest w terminie od 6.05.2024r. do 24.05.2024r.

W ramach ogłoszonego naboru można otrzymać dotacje na:

  • Utworzenie miejsca pracy – wartość dotacji 35 212 zł
  • Utrzymanie miejsca pracy – wartość uzależniona od etatu: 1 etat- 38 178 zł, ¾ etatu – 28 634 zł, ½ etatu – 19 089 zł

O dotacje mogą starać się istniejące przedsiębiorstwa społecznegrupy inicjatywne tworzące nowe przedsiębiorstwo społeczne oraz istniejące podmioty ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. non profit), które uzyskają w ramach projektu status przedsiębiorstwa społecznego. 

Obszar realizacji projektu: 

  • powiat bielski,  
  • powiat cieszyński,
  • powiat żywiecki,
  • miasto Bielsko-Biała.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

tel. 33 496 02 44

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

tel. 33 496 52 19

www.owes.bcp.org.pl