Ogłoszenie

Kategoria: Aktualności Dodane: 03.06.2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gilowice w roku 2022 Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie określonym art.4 pkt.1-32.