OGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności Dodane: 27.05.2022

Działając w imieniu Gminy Gilowice zawiadamiam, iż  w dniu 27 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA ZADANIE:

UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W GMINIE GILOWICE UZUPEŁNIAJĄCEJ TRANSGRANICZNY SZLAK TURYSTYCZNY

polegającej na

przebudowie ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach

– etap II w miejscowości Gilowice

oraz

WYZNACZENIE NOWEGO ODCINKA SZLAKU TURYSTYCZNEGO

poprzez montaż tablic informacyjnych

w ramach projektu:

„SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE”

link do postępowania: http://bip.gilowice.pl/5604/dokument/15994

WÓJT

                                                                  Krzysztof  Okrzesik

„Projekt: „SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020″