OGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności Dodane: 21.04.2022
Herb gminy Gilowice

Wójt Gminy Gilowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gilowice w 2022 z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32;

W załączeniu: