OGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności Dodane: 08.04.2022

Działając w imieniu Gminy Gilowice zawiadamiam, iż  w dniu 08 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych NA ZADANIE:

UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W GMINIE GILOWICE

UZUPEŁNIAJĄCEJ TRANSGRANICZNY SZLAK TURYSTYCZNY

polegającej na

przebudowie ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach

– etap II w miejscowości Gilowice

w ramach projektu:

„SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE”

link do postępowania: http://bip.gilowice.pl/5604/dokument/15784

                                                                  WÓJT

                                                          Krzysztof  Okrzesik

Projekt: „SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE”  [ Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Gilowice uzupełniającej transgraniczny szlak turystyczny] , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020