OGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności Dodane: 11.03.2024

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Gilowice z a w i a d a m i a, że w dniu 17 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach odbędzie się

Zebranie Wiejskie Sołectwa Gilowice.

Tematyka zebrania:

  1. Informacja Wójta Gminy o prowadzonych inwestycjach.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Dyskusja.

Prosimy o liczny udział w zebraniu.

Sołtys – Andrzej Drobisz