OGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności Dodane: 29.08.2023

Sołtys wsi Rychwałd z a w i a d a m i a, że w dniu 03 września 2023 r. o godz. 10:15 w Sali Domu Ludowego w Rychwałdzie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Rychwałd.

Tematyka zebrania:

  1. Zgłoszenie propozycji zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024.
  3. Informacja Wójta Gminy o prowadzonych inwestycjach.
  4. Sprawy bieżące.

Prosimy o liczny udział w zebraniu.

Sołtys – Bolesław Rodak