Odzyskanie podatku akcyzowego

Kategoria: Aktualności Dodane: 10.02.2022
Informacja - obrazek zastępczy

Wójt Gminy Gilowice przypomina wszystkim rolnikom o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta gminy w terminie od 1 do 28 lutego 2022 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gilowicach – pok.16, nr tel. 33 8 653 020 wewn.59.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest do pobrania w pok. nr 16 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.