O G Ł O S Z E N I E

Kategoria: Aktualności Dodane: 22.08.2023

_______________________

Wójt Gminy Gilowice przypomina wszystkim rolnikom o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek w terminie do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gilowicach – pok.16, nr tel. 33 8 653 020 wewn.59.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest do pobrania w pok.
nr 16 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.

Wójt Gminy

Krzysztof Okrzesik