Nowe granty, nowe możliwości!

Kategoria: Aktualności Dodane: 04.10.2022

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej z terenów wiejskich powiatu Żywieckiego do składania wniosków na następujące projekty grantowe:

WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA oraz AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA Z UDZIAŁEM OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Na stronie www.zywieckiraj.pl zamieszczono ogłoszenia o naborach w.w wniosków o przyznanie grantu wraz ze szczegółami.

Grant WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA jest dostępny pod adresem:

http://www.zywieckiraj.pl/projekty-grantowe-3/ogloszenia/542-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powierzenie-grantu-nr-2-2022-g-aktywizacja-i-integracja-spoleczna-z-udzialem-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

Grant AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA Z UDZIAŁEM OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM jest dostępny pod adresem:

http://www.zywieckiraj.pl/projekty-grantowe-3/ogloszenia/540-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powierzenie-grantu-nr-1-2022-g-wydarzenia

Nabór rusza 24 października i potrwa do 8 listopada 2022 r. w godzinach od 8:00-15:00.