Nowa opłata za gospodarownie odpadami komunalnymi

Kategoria: Aktualności Dodane: 07.10.2021

Urząd Gminy Gilowice informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gilowice Nr XXXVI/253/21 z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ulega zmianie z dniem 01 października 2021r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców, jak niżej:

– 29 zł miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku nieruchomości, które oddają bioodpady spod nieruchomości
– 26 zł miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku nieruchomości, które bioodpady kompostują we własnym zakresie w kompostowniku przydomowym
– 87 zł miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.