KONKURS Lokalne Ekopraktyki

Kategoria: Aktualności Dodane: 10.08.2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do
udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić
najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą
to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki;
różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana
sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności,
niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego
przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.
Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże
Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne
organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające
wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na
minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.
Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji
MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej
ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyk