INFORMACJA ws. funkcjonowania Gminy

Kategoria: Aktualności Dodane: 25.01.2022
Informacja - obrazek zastępczy

Drodzy Mieszkańcy, Interesanci

W związku z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem oraz w trosce o zdrowie naszych klientów i obsługujących Państwa urzędników, a także kierując się wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku dotyczącymi organizacji pracy w administracji publicznej, uprzejmie, informujemy od dnia 24 stycznia 2022r. aż do odwołania Urząd Gminy Gilowice będzie swoje zadania realizował w trybie pracy zdalnej.

Proponujemy, aby wszelkie płatności i należności publicznoprawne ( podatki i inne opłaty ) wnosić w formie bezgotówkowej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy.

Mając na względzie powyższe prosimy również o wyrozumiałość, jeśli w niektórych przypadkach termin załatwiania poszczególnych spraw może zostać wydłużony.

Równocześnie zachęcamy do kontaktu z Urzędem, jak i załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie, mailowo, poprzez platformę ePUAP lub przez wysłanie pisma drogą pocztową na powyższe numery:

33 8653020 lub 33 8606151 – sekretariat;

33 8606161 – budownictwo i planowanie przestrzenne;

33 8606166 – gospodarka odpadami;

33 8606165 – ochrona środowiska;

33 8606159 – wymiar podatków i księgowość podatkowa, kasa;

33 8606154 – USC/ewidencja ludności;

33 8606156 – księgowość;

33 8606163 – zamówienia publiczne;

33 8606155 – działalność gospodarcza;

33 8606150 – Zakład Usług Komunalnych;

33 8653556 – GOPS Gilowice

i adres skrzynki elektronicznej: uggilowice@gilowice.pl lub przez platformę e – PUAP /q66qk8w6dx/SkrytkaESP/.

Krzysztof Okrzesik
Wójt Gminy Gilowice