INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

Kategoria: Aktualności Dodane: 08.03.2024

na „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd”.

Wójt Gminy Gilowice – Krzysztof Okrzesik w dniu 08 marca 2024 roku zawarł umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd”, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja zaplanowana została do realizacji w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Projekt podzielony jest na dwie fazy: projektową i wykonawczą.

Faza projektowa polega na adaptacji projektu typowego hali natomiast faza wykonawcza to etap budowlany w którym projekt przechodzi z papieru do rzeczywistości.

Wykonawca zadania – firma WODPOL Sp. z o.o. z Żywca, został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wartość podpisanej umowy to kwota 6 642 000,00 PLN.

Zamówienie dofinansowywane jest w 90 % z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z obszaru inwestycyjnego infrastruktura sportowa. Pozostałe 10%, czyli tzw. wkład własny pochodzi z budżetu gminy Gilowice.