INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 13 maja 2024 r.

Kategoria: Aktualności Dodane: 13.05.2024

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II
z dnia 13 maja 2024 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.
2408), w celu powołania w gminie Gilowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy
w Bielsku-Białej II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice do niżej wymienionych
komisji wyborczych:

 • Nr 2, w liczbie 2,
 • Nr 3, w liczbie 2.
  § 2.
  W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
  komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
  o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 10:00
  w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice.
  § 3
  Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
  Komisarz Wyborczy
  w Bielsku-Białej II
  Mariusz Grążawski