Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Kategoria: Aktualności Dodane: 17.08.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilowicach informuje, że rozpoczyna
przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000
złotych.

16 sierpnia 2022r w Dzienniku Ustaw rzeczypospolitej Polskiej
opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku,
gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami
stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub
pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
orazo centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000
PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

–osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo
domowe jednoosobowe) albo
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i
gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gilowicach,
34-322 Gilowice ul. Strażacka 2 w godzinach pracy Ośrodka oraz online
przez e-PUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 338653556, 513186391
lub osobiście w GOPS w Gilowicach w godzinach pracy ośrodka.

Poniedziałek 7:00 – 16:00,
Wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,
Piątek 7:00 – 14:00.