INFORMACJA

Kategoria: Aktualności Dodane: 12.04.2022

Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2022 r. miało miejsce przekazanie placu / terenu budowy w związku z zawartą umową na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GILOWICACH NA ODCINKU O DŁUGOŚCI OK. 2540 MB”.